Jakiego rodzaju zalety mają materiały granulowane oraz czego potrzebujemy do takiego procesu?

Granulowanie jest to proces, który polega na sklejkowaniu cząsteczek w czasie kompresji w bardzo wysokiej temp. w otworach matrycy granulatora. Niezależnie od tego, jaki typ ma matryca – jest pierścieniowa albo płaska – jakość granulek jest zależna od odporności oraz siły wiązań między cząsteczkami surowca.

Do tego niezbędny jest nam granulator. Materiały granulowane bez trudu i precyzyjnie się dozuje, mają stały skład i stabilne parametry fizykochemiczne. Granulowanie możemy rozdzielić na 3 fundamentalne etapy. Pierwszy z nich to etap, kiedy poszczególne cząstki surowca przekształcane są do ścisłej formy masy o składzie stałym i parametrach, w których bardziej znacząca część zachowuje swoje początkowe właściwości. Energia fotowoltaika Lubin masy jest rozproszona poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe oraz przez tarcie cząstek o ścianę granulatora. W kolejnym etapie cząsteczki surowca ściskane są ze sobą i zwiększa się w nich o wiele ich wzajemne działanie. Zaczyna się w takiej sytuacji proces plastycznej deformacji, który ma miejsce w matrycy granulatora. Cząstki łączone są przez siły elektrostatyczne oraz siły van der Waalsa. W etapie trzecim następuje redukcja objętości surowca. Efektem jej jest przyrost gęstości surowca. Materiał posiada już postać granulatu.
granulator

Autor: GOCLEVER
Źródło: GOCLEVER
Podczas granulowania około czterdzieści procent masy granuLatora zużywane jest na kompresję surowca. Reszta mocy jest zużywana na przezwyciężenie tarcia podczas kompresowania. Dodanie właściwej ilości wody, aby zwiększyć wilgotność zniża całkowitą moc, która konieczna jest do granulowania. Podczas granulowania materiał jest wtłaczany przez rolki do otworów matrycy z właściwym naciskiem. Siła takiego nacisku jest zależna głównie od surowca, średnicy otworów matrycy i siły granulatora.

Z punktu widzenia rolek oraz konstrukcji matrycy, przekształca się ich szerokość robocza użycia do rozmiaru granulatora, która posiada bardzo olbrzymie znaczenie dla efektywności procesu. Matryca pierścieniowa lub płaska ma parę bardzo ważnych dla procesu granulowania parametrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*