Kierownik budowy – jego rola oraz zadania

Pewnym z obowiązków inwestora w okresie stawiania budynku jest znalezienie osoby, która piastować będzie misję kierownika budowy. Chodzi o osobę o odpowiednich upoważnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.
Budujący dom może oczywiście powierzyć realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudni kierownika budowy, zaś budujący dom tylko zaaprobuje konkretną osobę na tym stanowisku.

Do zadań kierownika budowy należy, między innymi zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową domu stawianego w sposób zgodny z przepisami BHP. Kierownika budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy, założyć tablicę informacyjną oraz ogłoszenie obejmujące dane dotyczące bezpieczeństwa. Do tego kierownik powinien odpowiednio asekurować plac budowy – OLSZEWSCY FIRMA BUDOWLANA S.C..
woda

Źródło: pixabay.com

Kierownik budowy winien: złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do ISZ a także orzeczenia o nadaniu uprawnień budowlanych.

Wciągający tekst? Jeżeli jesteś tego zdania, to równie interesujące treści przeczytasz też we wpisie (http://www.francke-art.pl/), który jest tutaj.

, przejąć plac budowy. W oświadczeniu kierownik budowy podaje, iż zna przepisy prawne o wykonywaniu robót budowlanych, świadom jest ciążącej na jego misji odpowiedzialności karnej, czy prace budowlane przewyższą trzydzieści dni roboczych, czy zatrudnionych przy robotach będzie sporzej aniżeli dwadzieścia osób, czy obręb robót przewyższy 500 osobodni, podaje również organ jaki udzielił lub stwierdził posiadane przez niego upoważnienia budowlane.

Co więcej podaje którą budową kierowania się podejmuje, w którym miejscu ulokowaną, a także numer stosownej działki, na której budowa zostanie prowadzona. Wrocław to miasto, w którym bez kłopotu znajdziesz kierownika budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*