Które służby należy zawiadomić, jeżeli odnajdziemy niewypał?

Są wojskowi, którzy w swej pracy napotykają się z niewypałami. Taka amunicja jest nieprzewidywalna. Może w każdej sekundzie wybuchnąć. Przypadkowe osoby, które spotkają na swojej drodze taki niewybuch, nie powinny go dotykać.

Do tego jest specjalny oddział żołnierzy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie oraz właściwe umiejętności.
fototapety

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy patrol saperski jest pododdziałem podlegającym najważniejszemu dowódcy. Kluczowym zadaniem patrolu saperskiego jest rozpoznawanie interwencyjne przedmiotów niebezpiecznych wojskowego pochodzenia, które zgłaszane są przez jednostki Policji, Straż Pożarną czy też jednostki militarne. Gdy patrol otrzyma zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na osiedlu czy też w zabudowaniach przemysłowych, ma dwadzieścia cztery h na wykonanie tego zgłoszenia. Jeśli jednak sprawa nie jest pilna, okres taki to 72 h od czasu zgłoszenia. O tym, w jaki sposób ma być realizowane zgłoszenie decyduje dowódca tego patrolu. Do czasu przyjazdu patrolu, Policja jest odpowiedzialna za ochronę znalezionego niewybuchu.

Czy chcesz poznać omawiane zagadnienie? Jeśli tak, to sprawdź rekomendowany link (https://c-l.pl/narzedzia/), a na pewno znajdziesz tego typu newsy, które okażą się niesamowicie potrzebne.

Osoba, która znajdzie niewypał, powinna ten fakt zgłosić właściwym jednostkom. Może to być Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy też Siły Zbrojne – jeśli niebezpieczny materiał został znaleziony na terenie będącym pod ich zarządem.

Potem właściwe organy przekazują tego typu zgłoszenie dyżurnemu oficerowi jednostki wojskowej, w której jest właściwy patrol. Oficer dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia, powinien je zaewidencjonować oraz o tego typu fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego. Patrol wykonuje tego typu zgłoszenie zgodnie z przyjętym priorytetem. Może to być tryb zwyczajny lub pilny. Saperzy interweniują bardzo często. W samej Warszawie są dni, gdy patrol wzywany jest 2-3 razy dziennie.

Może zdarzyć się, że w czasie prac budowlanych robotnicy natrafią na niebezpieczne odkrycie. Istotne jest, aby przewożenie groźnych przedmiotów działo się w świetle dziennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*