Technologie zagęszczania podłoży niespoistych

Niestabilne grunty jest to pewien z najbardziej kapITałochłonnych ambarasów z którym mają do czynienia drogowcy. Tymczasem pojawia się coraz to sporzej metod umożliwiających prędkie, efektywne a także tanie stabilizowanie podłoża.
Podłoża wysadzinowe wymagają ulepszenia, zatem poprawy ich nośności.